dissabte, 6 de desembre de 2014

he tingut un munt de mags positius al meu costat sempre


 la primera maga  la Txonita , el primer mag , el Pepe 

la darrera maga Uma La saviesa del Ivó la complicitat i l'energia  de la Gal·la 
la meva mentora predilecta 
Amics i Amigues per sempre 
qui m'ha fet tornar a ser un altre cop Generador de noves ocupacions des de 1976 promotor de start ups


Pade la star dalt (losmayores.com) 


diumenge, 16 de novembre de 2014

Mentor i Coach


Mentor & Coach

Es tracta de ....,

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius.

de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització

I tot això, coneixent les facilitats que ofereix l’ús d’Internet ,familiaritzant-se amb els instruments que permeten la seva utilització, percebent les activitats com un “projecte comú”, per a aquells/es qui col·laboren com a “veïns/es actius/ves i aquells/es que ho “fan possible” com “les persones i els organismes eficaços i innovadors” de la zona.”

Promotor de Xarxes

 Tertúlies X el Coneixement
l'oportunitat de coneixer les 4 regles per un eficaç i oportú us de internet i de les eines de la comunicació, avui assequibles per tot hom, fàcils de utilitzar útils en tots els àmbits de actuació i divertides Promotor de Una Millor Actitud davant de l'us d'Internet


Expert en promoure Coalicions i Consens


MENTOR & COACH  col·lectius diversos

Mentor & Coach dissenyador programes Autocoaching

Soci en Europa de THE Pacific Institute , adaptacció de programes de Inversió en Excel·lència al mercat de la Peninsula Iberica . Experiencies i acreditació com a Facilitador de programes IEE i Certificat com a Director de Projectes en el Congress de Seattle .